Doelstellingen

• Het stimuleren en realiseren van recyclen en hergebruiken.
• Het creëren van (sociale) werkgelegenheid.
• Een bijdrage leveren aan armoedebestrijding.

Het stimuleren en realiseren van recyclen en hergebruiken.

Het milieu is een veelbesproken item. Niet alleen regionaal en landelijk maar ook internationaal staat het hoog op de agenda. We leven in een weggooicultuur waarbij de afvalberg groeit als logisch gevolg. Om effectief om te gaan met afvalbeheersing is de ladder van Lansink ontwikkelt. Hoe hoger er gescoord wordt op de ladder hoe beter voor het milieu.

Bij Nobel kringloopwarenhuis krijgen dagelijks honderden artikelen een nieuwe eigenaar. Veel van deze artikelen zouden zonder de kringloopwinkel op de afvalberg terechtkomen. Nobel kringloopwarenhuis is effectief bezig met milieuontlasting en scoort op de bovenste treden van de ladder.

Het creëren van (sociale) werkgelegenheid

Re-integratie
Het maatschappelijke karakter van Nobel kringloopwarenhuis kenmerkt zich onder andere door de mogelijkheid voor medewerkers om te re-integreren in de maatschappij. Door omstandigheden zijn mensen uit het arbeidsproces geraakt. Nobel heeft als visie dat werk en integratie belangrijk zijn bij herstel. Binnen Nobel kunnen zij binnen een laagdrempelige omgeving ontwikkelen. Zo kan er gewerkt worden aan het opbouwen van arbeidsritme, structuur, sociale contacten maar ook specifieke vaardigheden op het gebied van onder andere logistiek, magazijn en verkoop.

Vrijwilligers
Binnen Nobel is een grote groep vrijwilligers actief.
Deze mensen zijn om verschillende redenen op zoek naar een nuttige dagbesteding of willen graag hun steentje bijdragen aan een goed doel.

Stagiairs
Stagiairs van verschillende opleidingen zijn welkom om het team van Nobel te ondersteunen. Nobel is een erkend leerbedrijf van SBB.

Een bijdrage leveren aan armoedebestrijding

Nobel kringloopwarenhuis is trots op het feit dat we in samenwerking met Compassion 30 straatarme kinderen weer een toekomst kunnen geven. Hier worden de kinderen aan u voorgesteld.

Vaak beseffen we niet dat iedereen die een dak boven zijn hoofd, in het bezit is van schoon drinkwater en één maaltijd op een dag behoort tot de rijkste van de wereldbevolking. Dit betekent dat het merendeel het met minder moet doen. Dagelijks sterven er duizenden mensen omdat ze simpelweg geen beschikking hebben over deze basisbehoeften.

Nobel vindt dat armoede een onrecht is dat niet zou moeten bestaan. Armoede ontneemt mensen niet alleen van hun eerste levensbehoeften maar ook van hoop en perspectief. Voor mensen die leven in extreme armoede is hulp van buitenaf vaak van essentieel belang. Nobel ziet het als zijn verantwoordelijkheid om te helpen en te investeren in mensen die leven in extreme armoede en nood.

Ook Nederland kent een grote groep mensen die leven in financieel moeilijke tijden. Voor deze mensen is een kringloopwinkel vaak een uitkomst. Ook op deze manier levert Nobel zijn bijdrage aan armoedebestrijding.

>impressie van de winkel